Privacy

Privacy

GG Footwear BV respecteert de privacy van haar websitebezoekers en klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Wij - Generation GAJA - hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, de doelstelling(en) daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van - en het bestellen bij - onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

1.    "Generation GAJA": GG Footwear BV, gevestigd aan de Zuidwal 4, 5211 JK 's-Hertogenbosch, Nederland, onder KvK-nummer: 86233378. Generation GAJA is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (de "verantwoordelijke" in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming");

2.    "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de "betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificateur of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3.    "Verwerker": derde partij die uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Generation GAJA;
 
4.    "Website": www.generation-gaja.com ;

5.    "Webshop": onze webshop op www.generation-gaja.com .


Artikel 2 - Persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over klanten van onze webshop verzamelen en verwerken:

- Naam
- Adres
- Emailadres
- Telefoonnummer
- Betalingsinformatie en bankgegevens
- Informatie over uw bestelling
 
Wij kunnen persoonlijke gegevens over u als bezoeker van onze Website verzamelen en verwerken, met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemeen internetgebruik door gebruik te maken van cookie-bestanden die worden opgeslagen op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren.

Momenteel gebruiken wij alleen cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website. Als wij besluiten om in de toekomst gebruik te maken van niet-noodzakelijke cookies, zullen wij dit alleen doen met uw voorafgaande toestemming.


Artikel 3 - Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens als klant is voor de uitvoering van uw contract met Generation GAJA of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met Generation GAJA. Met andere woorden, wij verzamelen uw persoonsgegevens om u de door u bestelde producten te kunnen leveren en om u de door u gewenste service te kunnen verlenen. Daarom verzamelt Generation GAJA uw persoonsgegevens

·        wanneer u ons bestelformulier op de webshop invult;
·        wanneer u contact met ons opneemt (klantenservice)
·        wanneer u een account aanmaakt op onze webshop met de bijbehorende mogelijkheid om bestellingen en accountgegevens te bekijken.

Daarnaast kan Generation GAJA uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven en andere mailingen toe te zenden. Dit doen wij alleen, wanneer u zich daarvoor aanmeldt door het betreffende vakje op onze Website aan te vinken. Indien u een bestaande klant bent, kunnen wij langs elektronische weg contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn.  Indien u - als nieuwe of bestaande klant - niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u contact met ons opnemen via e-mail:
shop@generation-gaja.com.     


Artikel 4 - Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Generation GAJA maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Geautomatiseerde besluitvorming is het proces van het nemen van een besluit door geautomatiseerde middelen zonder enige menselijke tussenkomst.
 

Artikel 5 - Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door derde partijen ("Verwerkers"). Deze Verwerkers zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Generation GAJA. Wij zorgen ervoor dat onze Verwerkers uw persoonsgegevens met dezelfde zorgvuldigheid en voorzorgsmaatregelen verwerken als wij dat doen. Wij maken gebruik van de volgende Verwerkers:

·        onze IT providers. Deze providers zorgen voor de werking, het beheer en het onderhoud van de software betreffende die wij gebruiken voor de registratie en de afhandeling van uw bestellingen;
·        een  Betaalprovider voor het verwerken van de betalingstransacties;
·        leveranciers van softwareprogramma's, voor de uitvoering van onze software.

Generation GAJA verwerkt uw persoonsgegevens op dit moment alleen binnen de Europese Unie. Als gevolg van de harmonisatie van wettelijke normen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gelden in de gehele Europese Unie dezelfde normen voor gegevensbescherming.


Artikel 6 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Generation GAJA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u een product aanschaft in onze Webshop, worden uw persoonsgegevens intern op onze IT-systemen maximaal 7 jaar bewaard.


Artikel 7 - Websites van derden

Onze Website bevat van tijd tot tijd links van en naar websites van onze partners, adverteerders en/of gelieerde ondernemingen. Indien u een link volgt naar één van deze websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Wij verzoeken u dit beleid te controleren voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt. Hetzelfde geldt voor onze social media-accounts op Facebook en Instagram.


Artikel 8 - Beveiliging van uw persoonsgegevens

Generation GAJA neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Wij beschikken over interne controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of openbaar worden gemaakt. Alle gegevens worden veilig bewaard, waarbij de toegang beperkt is tot diegenen die de gegevens nodig hebben voor de goede uitvoering van hun functie. Bovendien zullen wij ervoor zorgen dat onze verwerkers dezelfde normen inzake privacybescherming hanteren als wij.


Artikel 9 - Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

·        Op grond van artikel 13 Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

·        U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via shop@generation-gaja.com.
·        Na uw verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren (indien nodig) en om verdere informatie te verstrekken om uw verzoek beter te begrijpen.
·        Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via shop@generation-gaja.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 10 - Contact

Voor vragen of informatie over onze website, webshop, dit privacy beleid of uw privacy kunt u contact met ons opnemen via hello@generation-gaja.com of +31 73 72 00 177.